آشنایی با  خدمات کتابخانه

بیمارستان امام علی(ع)

کتابخانه بیمارستان امام علی(ع) در سال 1378 در محل بیمارستان با تعداد اندکی کتاب اهدایی از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود

کتابخانه در فضایی به وسعت 100متر مربع در قالب دو بخش کاری فعالیت دارد.

خط مشی

ـ گردآوری و نگهداری و سازماندهی مواد و منابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش

ـ همکاری با سایر کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور

آیین نامه

1ـ گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه :

اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .

3ـ تمدید و رزرو کتاب :

چنانچه مراجعه کننده احتیاج به زمان بیشتر از موعد تعیین شده داشته باشد و تقاضای دیگر برای آن کتاب وجود نداشته باشد مدت امانت مجدآُ از طریق کتابدار تمدید خواهد شد.

4ـ جریمه دیر کرد در باز گشت کتاب و جبران خسارت وارده به کتاب :

امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر کتاب را به کتابخانه برگشت دهد چنانچه باز گردانیده نشود برای هر روز تاخیر 1000 ریال جریمه در نظر گرفته میشود در صورت تکرار دیر کرد (بیش از 3نوبت) امانت گیرنده موظف به خرید چاپ جدید همان عنوان کتاب بوده و به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهد شد . در صورت گم شدن کتاب، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه باز گرداند و در صورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید (پاره کردن جلد یا صفحات، علامت گذاری و لک کردن آنها) موظف است طبق نظر مسئول کتابخانه به جبران خسارت اقدام نماید.

5ـ تسویه حساب:

کلیه دانشجویان در تمام مقاطع موظف اند پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف و یا مرخصی یا انتقالی برگه تسویه حساب از کتابخانه اخذ نمایند. اعضاء هئیت علمی و کارکنان در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفا، انتقال ، ماموریت علمی، بازنشستگی یا مرخصی بیش از 3 ماه) موظف به اخذ برگه تسویه حساب از کتابخانه می باشند.

مقررات

- هنگام امانت گرفتن کتاب ارائه کارت عضویت الزامی می باشد، و کتاب تنها به صاحب کارت امانت داده می شود .

ـ مجلات، روزنامه ها، کتابهای مرجع و پایان نامه ها تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و امانت داده نمی شوند.

ـ کتابخانه در هر زمان می تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد منابع را بنماید و عضو موظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

ـ در قبال مواد به امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده در مقابل کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز اشکال هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود .

ـ اهداء کتابهای زائد و تکراری که مورد نیاز نیستند با تشخیص سرپرست کتابخانه انجام میگیرد.

ساعات کار

ساعات کار بنا به نیاز از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر می باشد