عملکرد کتابخانه بیمارستان امام علی ع در سال 1399

·       ارسال کتابهای فارسی و لاتین مرکز (حدود 2000 جلد)  به کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت فهرست نویسی و ضدعفونی آنها قبل از چیدمان در قفسه ها

·       بروزرسانی مطالب وب سایت کتابخانه

·       خرید کتابهای مورد نیاز هیات علمی و پرسنل

·       برگزاری آزمون های استاژری-اینترنی-دستیاری

·       تولید محتوای علمی در خصوص سامانه منبع یاب

·       فعالیت کتابدار بعنوان رابط علم سنجی هیات علمی در مرکز

·       تجهیز کتابخانه به UPS جهت 20 سیستم کامپیوتر کتابخانه

·       همکاری با هیات علمی در ایجاد- ویرایش و ..... فعالیت علمی در همایش های داخلی و خارجی

·       شرکت در کلاس های حضوری و مجازی و کارگاه های آموزشی جهت کتابدار مرکز در دانشگاه

·       خرید و تجهیز 20 دستگاه هدست برای سیستم های کامپیوتر کتابخانه

·       برگزاری کلاس های آموزشی جهت هیات علمی و دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در خصوص استفاده از دیتابیس های کتابخانه دیجیتال وزارتخانه

·       بررسی پرونده های هیات علمی در خصوص علم سنجی و ارتباط با علم سنجی دانشگاه

·       همکاری در ثبت اطلاعات در سامانه های آموزش های پزشکی و آموزشی هیات علمی و پرسنل درمان و اداری

·       ثبت پایان نامه های مرکز در فایل اکسل

·       دانلود کتابهای پزشکی بصورت PDF در سامانه حنان جهت هیات علمی و دانشجویان و پرسنل

·       چاپ گواهی نامه های آموزشی و پژوهشی از سامانه های آموزش و پژوهش دانشگاه جهت هیات علمی

·       همکاری با هیات علمی جهت آماده سازی پرونده های آنها جهت ارتقاء رتبه علمی

·       ارسال مکاتبات با کتابخانه مرکزی در خصوص پایش ها و مکاتبات درون دانشگاهی

·       پیگیری درخواستهای هیات علمی در خصوص ایجاد و ویرایش مشخصات ایمیل آکادمیک و دسترسی اکانتینگ سامانه ها با دانشگاه

·       آماده سازی سیستم های کامپیوتری در خصوص ویدئو کنفرانس ها و وبینارها و آزمون های مجازی هیات علمی و دانشجویان( در مقاطع استاژری-اینترنی-دستیاری)  و پرسنل

·    همکاری، آموزش،  ایجاد و ویرایش فایل های درسی هیات علمی در سامانه نوید و فرادید جهت دانشجویان

 ·   تولید فیلم آموزش صدا گذاری در فایل های درسی جهت هیات علمی

  ·    همکاری با رزیدنت ها در جریان تهیه طرح تحقیقاتی و پایان نامه ها