عملکرد کتابخانه


·      فهرستنویسی کتب

·      ثبت کتابهای خریداری شده از نمایشگاه سال 97

·      درخواست نشریات مورد نیاز گروه های آموزشی قلب و جراحی قلب

·      وجین کتابها

·      بررسی درخواستهای مراجعین برای کتابهای الکترونیکی و اعلام آن به کتابخانه مرکزی

·      ایجاد زیر پورتال کتابخانه

·      برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

·      تهیه لیست کتابهای مورد نیاز گروههای اموزشی مرکز جهت خرید از نمایشگاه اردیبهشت و آبان ماه سال 97

·      خریداری کتابهای پزشکی پرستاری از نمایشگاه تهران آبان 98

·      برگزاری کلاسهای آموزشی پایگاههای اطلاعاتی در تابستان و پاییز 98 در واحد آموزش جهت اساتید هیات علمی و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

·      بروزرسانی زیر پرتال کتابخانه بر اساس چک لیست ارزیابی دانشگاه

·      خریداری تجهیزات سخت افزاری مالتی مدیا جهت سیستم های موجود در کتابخانه

·      چیدمان قفسه ها بر اساس موضوع جهت دستیابی سریع تر مراجعین

·      بررسی وضعیت مقالات هیات علمی مرکز در سایت علم سنجی و بازخورد های لازم به واحد علم سنجی جهت ویرایش اطلاعات

·      پیگیری و استعلام کتب مورد نیاز واحد پیوند قلب جهت اساتید با همکاری کتابخانه مرکزی